img013

velodrome track shot on black and white delta100 film by Matt Ben Stone

velodrome track shot on black and white delta100 film by Matt Ben Stone